Custom Bg

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от Ковид 19, фаза 2

1 юли 2021

Във връзка с изпълнението на сключен административни договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП)  по процедура BG16RFOP002-2.101  ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ...

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от Ковид 19

18 март 2021

Във връзка с изпълнението на сключен административни договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП)  по процедура BG16RFOP002-2.094   ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ...

Модерна дезинфекция на въздуха в СПАРК

25 октомври 2020

  В SPARK fitness извършваме дезинфекцията както с иновативни, така и с добре познати, сертифицирани методи, които убиват вируси и бактерии във въздуха и повърхностите:...

Програма за подкрепа на микро и малки предприятия по ОПИК 2014-2020

7 октомври 2020

Във връзка с изпълнението на сключен административни договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП)  по процедура BG16RFOP002-2.073  „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ...

SPARK работи с карти „Мултиспорт“

20 май 2020

SPARK работи с карти „Мултиспорт“ в следните часове: Басейн и басейн- Делник - от 7:00 ч.  до 18:00 ч.  Уикенд - цял ден. Услугите са разделени. Може да се...