Custom Bg

Модерни мерки за дезинфекция и безопасност в СПАРК

25 октомври 2020

  В #SPARK fitness извършваме дезинфекцията както с иновативни, така и с добре познати, сертифицирани методи, които убиват вируси и бактерии във въздуха и по повърхностите:...

Програма за подкрепа на микро и малки предприятия по ОПИК 2014-2020

7 октомври 2020

Във връзка с изпълнението на сключен административни договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП)  по процедура BG16RFOP002-2.073  „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ...

Ползване на съблекални в Извънредно Санитарно положение

4 юли 2020

Уважаеми клиенти, с цел да се осигури разделение на потоците и по-бързо преминаване през съблекалните, всички деца, които ползват услугите на СПАРК ФИТНЕС и СПА,  ползват душовете само и...

Временно работно време

23 юни 2020

Временно работно време от 20.05-до края на извънредното санитарно положение Понеделник, сряда, петък 7:00-20:00. Вторник, четвъртък 7:30-20:00. Уикенд 9:00-19:00

Режим за ползване на сауна и парна баня

6 юни 2020

Уважаеми клиенти, поради въведените ограничения и противоепидемични мерки с наредба на МЗ от 22.06.2020, парната баня и сауната ще се ползват само с предварително записване минимум 4 часа преди...