Custom Bg

Регистрация

Общи условия за ползване

Този уебсайт е създаден и се управлява от спортен комплекс Спарк. Когато получите достъп до информация, предоставена на уебсайта, Вие изразявате съгласието си с настоящите Общи условия за ползване.

Собственост над съдържанието

Съдържанието на уебсайта, изразено в текст и изображения, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание, без предварителното писмено разрешение на спортен комплекс Спарк, е изрично забранено.

Всички търговски марки и лога, показани на уебсайта, са собственост на съответните им собственици. Нищо на уебсайта не може да се тълкува като предоставящо пряко, косвено или по друг начин, лиценз или право за ползване на търговска марка или лого, показани на уебсайта, без предварителното писмено разрешение на собственика им.

Използване на уебсайта

Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото съдържание в каквато и да било форма без изричното предварително писмено разрешение на спортен комплекс Спарк. Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да е материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание, или каквито и да е материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Задължения на потребителя при регистриране в уебсайта

При регистрация потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма.


Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на спортен комплекс Спарк

Потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел при регистрация в уебсайта, както право на поправка на тези лични данни.

В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на потребителя, спортен комплекс Спарк се задължава да изпрати нови такива на електронен адрес, лично посочен от потребителя. Спортен комплекс Спарк не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка от потребителя.
Спортен комплекс Спарк изрично уведомява, че предоставените от потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.Уебсайтове на трети страни

Връзки на този уебсайт, към уебсайтове на трети страни, са предоставени единствено за удобство на потребителите. Ако имате достъп до тези линкове, ще излезете от spark-bg.com. Спортен комплекс Спарк нe носи отговорност за точността и надеждността на всяка информация, съвет или изявление, направени от и в тези уебсайтове.

Модификации на уебсайта

Спортен комплекс Спарк може да актуализира и променя съдържанието на този уебсайт, както и да спира или прекратява временно или постоянно, достъпът на потребителите до него, по всяко време и без предупреждение. Чрез използването на този уебсайт Вие се съгласявате да бъдете обвързани от текущата версия на настоящите Общи Условия за ползване.

Съгласен съм с условията за ползване на сайта