Custom Bg

                       ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД

                       НА СПОРТЕН ЦЕНТЪР „СПАРК“

 

 

 

ЧАСТ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.1.        Настоящият ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД е предназначен за регулиране на отношенията между спортен център „СПАРК“ и посетителите (клиентите) му при предоставяне на услуги от спортен център „СПАРК“.

 

1.2.        Работното време на спортен център „СПАРК“ е от 06:30 до 21:30 часа за периода от понеделник до петък и от 08:00 до 21:00 часа в събота и неделя.

 

1.3.        Всяка услуга се заплаща предварително на рецепцията, а притежателите на карти предварително се регистрират на рецепция, за да им бъде даден достъп. Сума, заплатена за предоставяне на каквато и да е услуга от спортен център „СПАРК“, не се възстановява.

 

1.4.        Всеки посетител е длъжен:

  • да спазва настоящия ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД;
  • да се съобразява с удобството на останалите посетители и с инструкциите на служителите на Спортния център;
  • да пази имуществото на Спортния център;
  • да носи отговорност за личните си вещи

 

1.5.                Спортният център се задължава:

  • да съобщава своевременно за промени в ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД;
  • да уведомява своевременно посетителите за всички промени в графика на отделните спортове;
  • да контролира за спазването на ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД от всички посетители;
  • да поддържа съоръженията в Спортния център в технически изправен вид.

 

1.6.        С оглед повишаване качеството на услугите, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други, свързани с това дейности, Спортният център има право временно да ограничи или преустанови достъпа на определени услуги или помещения.

 

 

 ЧАСТ II. ДОСТЪП ДО СПОРТНИЯ ЦЕНТЪР

 

2.1.  Посетителите на Спортния център са длъжни при всяко посещение да се регистрират на рецепцията.

 

2.2.   Задължително е използването на специално донесени за тренировките чисти спортни обувки и спортно облекло, а за басейна чисти джапанки или сандали. В противен случай клиентът няма да бъде допускан до съоръженията в Спортния център.

 

2.3.    Инструкторите са упълномощени да прекратят тренировката на всеки спортуващ, ако е влязъл на тренировка в залите с мръсни, кални, непочистени спортни обувки или ако с действията си би могъл да замърси или повреди имуществото на „СПАРК“.

 

2.4.    Достъп на хора, неползващи спортните съоръжения и релакс зоните на „СПАРК“ не се допуска.

 

2.5      Забранява се достъпът на външни инструктори на територията на комплекса без изричното съгласие на ръководството на „СПАРК”.

 

2.6.    Лицата, желаещи да разгледат предлаганите спортни и възстановителни съоръжения в „СПАРК“, трябва да обуят калцуни за еднократна употреба при влизането в „СПАРК“. В противен случай няма да бъдат допуснати.

 

2.7.    Пушенето във всички помещения на центъра е строго забранено. Консумацията на храни и напитки ( с изключение на предлаганите на рецепция бутилирани напитки и вода ) не е разрешена в помещения на „СПАРК“.

 

2.8.    Клиент, който не спазва ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД, хигиенните изисквания, не опазва имуществото на „СПАРК“ или нарушава тренировъчния процес на останалите клиенти, ще бъде помолен да напусне центъра.

 

 2.9.    В услуги / абонаменти / с часова зона до 16:00 през седмицата се включва използването на съоръженията най-късно до 16:00 ч.

След 16:00 ч. услугата / абонаментът / не е активна.

 

2.10.    Шкафчетата са на разположение на посетителите в Спортния център само за времетраенето на тяхното посещение. Щетите по шкафче, което по време на ползване бъде повредено или оставено в неприемлив вид, са за сметка на лицето, което го е използвало последно. Забравени вещи се пазят в продължение на 15 дни. Спортен център „СПАРК“ не носи отговорност за откраднати вещи и ценности от шкафчетата.

 

2.11.    Центърът не носи отговорност при загуба или повреда на лични вещи.

 

2.12.   Всеки посетител в Спортен център „СПАРК“ се задължава да ползва услугите и съоръженията в центъра, като се съобразява с общото си здравословно състояние и физически възможности. Спортен център „СПАРК“ не носи отговорност за контузии, травми и инциденти, възникнали в резултат на неподходящото здравословно и физическо състояние на посетителя.

 

2.13.   В случай че посетител в Спортен център „СПАРК“ използва помещенията, съоръженията и услугите, предлагани от Спортния център, в нарушение на настоящия правилник, Спортният център не носи отговорност за вреди, като и за получени травми и контузии.

 

2.14.   Отговорността на Спортен център „СПАРК“, с изключение на случаите на умисъл или груба небрежност, се ограничава до размера на платените и ползвани от посетителя услуги в Спортния център, но не повече от размера на годишния абонамент за ползвания от посетителя вид услуга.

 

 

ЧАСТ III. ДЕЦА

 

3.1.    Деца и младежи могат да използват услугите само по време на обявеното работно време.

 

3.2.    Деца под 14 г. могат да използват Спортния център, ако са придружени от възрастен през цялото време, и е изцяло отговорност на възрастния придружител да ги наблюдава.

 

3.3.    Деца под 14 г. не се допускат да използват аеробик/фитнес услуги, освен ако не са с персонален инструктор или част от мероприятие, организирано от Спортния център. Спортният център си запазва правото да откаже достъп и/или да изведе децата в случай на неподходящо поведение.

 

3.4.    Деца под 3 г. не се допускат в басейна без родител или инструктор.

 

 

ЧАСТ  IV. АБОНАМЕНТНИ КАРТИ И ЦЕНИ

 

4.1.    За да получат карта за достъп, посетителите заплащат такса съгласно ценоразписа на Спортния център и съобразно вида на абонамента. Таксите за абонамент се определят от Спортния център и могат да бъдат променяни по всяко време.

 

4.2.    Всеки, закупил абонаментна карта, трябва да попълни, подпише и подаде на рецепцията формуляр, с който се съгласява да спазва ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД. Ръководството на Спортния център си запазва правото да променя условията за издаване на карти за достъп.

 

4.3.    При съгласие с условията на клиента ще му бъде издадена карта, която остава собственост на Спортния център и при прекъсване на абонамента трябва да се върне на Спортния център. Платените такси не се възстановяват.

 

4.4.    Абонаментната карта е лична и не може да бъде предоставяна на друг.

 

4.5.    Посетителите трябва да носят картите си, когато посещават Спортния център и да ги показват на рецепция или когато бъдат изискани от персонала на Спортния център. Спортният център си запазва правото да откаже достъп при непредставяне на карта.

 

4.6.    Загубването на карта трябва да бъде съобщено веднага на рецепцията на Спортния център и да бъде заплатена административна такса за издаване на нова карта, в размер на 5 лв.

 

4.7.    Всяка злоупотреба с абонаментни карти ще доведе до незабавно прекратяване на абонамента без възстановяване на всякакви суми, заплатени до момента.

 

4.8.    Спортният център предоставя услуги срещу възнаграждение, съгласно ценоразписа си. Цените се определят от Спортния център и могат да бъдат променяни по всяко време.

 

4.9.    Посетителите заплащат цената за съответния вид услуга предварително на рецепцията на Спортния център в брой или по банков път.

 

4.10.   Промоционални цени и условия не се комбинират с други отстъпки.

 

 

ЧАСТ  V. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА

 

Резервации

 

5.1. Резервации се правят за уроци по плуване, танци, персонални тренировки, масаж и консултации с даден специалист.

 

5.2.    Резервациите се приемат по телефона, чрез официалния сайт на „СПАРК“ или лично на рецепцията. Центърът гарантира единствено платени резервации. В противен случай центърът запазва правото си да отдаде резервирания час.

 

5.3.    Анулиране на резервация може да се прави до 2 ( два ) часа преди запазения час. В противен случай Спортният център си запазва правото да предяви искане за заплащане на направената резервация.

 

5.4.    Спортният център може да анулира или да отказва резервации в случаи на ремонтни работи или поради организиране на събития. В тези случаи посетителите ще бъдат предварително уведомявани.

 

Фитнес

 

5.5.    Клиентите на центъра трябва да бъдат в спортно облекло и удобни, добре изчистени, спортни обувки. Инструкторът в залата е длъжен да даде на начинаещите първоначални указания за ползване на уредите.

 

5.6.    За информация и получаване на индивидуални фитнес програми посетителите на „СПАРК“  се обръщат към рецепцията. Отделни фитнес съоръжения не могат да бъдат резервирани.

 

5.7.    В случаи на затруднения или неясноти при работа с уредите посетителите на „СПАРК“ следва да се обръщат за съдействие към фитнес инструкторите или сътрудник на „СПАРК“.

 

5.8.    Всеки клиент има право на ползване на една кърпа, която задължително се поставя при трениране върху уредите в седнало или легнало положение.

 

5.9.    Еднолично боравене с техниката в залите не е позволено с изключение работата на съответните фитнес уреди.

 

5.10.   Достъпът на неспортуващи лица не се разрешава. Посетителите на „СПАРК“ следва да се придържат към инструкциите на фитнес инструктора.

 

5.11.   Забранява се използването на фитнеса и спортната зала по джапанки, чехли, сандали и непълно спортно облекло.

 

5.12.   Забранява се внасянето на храна и напитки, с изключение на бутилирана вода.

 

Сауна и парна баня

 

5.13.   В сауната членовете и посетителите на центъра трябва да бъдат с бански костюм. В сауната се сяда само върху хавлиена кърпа.

 

5.14.   В сауната е забранено използването на масла, мед и други препарати за мазане. Посетителите, които ще ползват сауната, трябва предварително да вземат душ.

 

5.15.   В сауната се влиза без сандали или джапанки.

 

5.16.   В сауната е забранено изсипването на аромати директно върху камъните на печката, както и пръскането на вода по стените и тавана.

 

Джакузи

 

5.17.   В джакузито се влиза само след предварително взимане на душ. Бременни жени и малки деца не е желателно да ползват джакузито.

 

5.18.   Не се разрешава бръснене в сауната, парната баня или джакузито.

 

Басейн

 

5.19.   В басейна не се допускат клиенти без джапанки, плувни шапки и бански.

 

5.20.   Центърът не поема отговорност за посетителите при инциденти, настъпили заради неносенето на подходящи обувки на територията на басейна.

 

5.21.   Забранено е скачането и гмуркането в басейна.

 

5.22.   Клиентите трябва да се изкъпят преди да ползват басейна, джакузито, сауната и парната баня.

 

5.23.   Радиа или други електрически и електронни апарати над 16 волта не се разрешават за ползване при басейна.

 

5.24.   Не се разрешава консумацията на храни и напитки около и в басейна.

 

5.25.   Не се позволяват игри с топки на територията на басейна, извън часовете, посочени в графика за занимания с деца и аква аеробика.

 

5.26.   Забранява се използването на басейна ако няма спасител.

 

5.27.   Клиенти, употребили алкохол или наркотици, няма да бъдат допуснати в басейна.

 

5.28.   При занимания по плуване за бебета и аква аеробика за бебета е задължително ползването на памперс за плуване за бебета.

 

Масажи

 

5.29.   Предварителни резервации се правят на рецепция или в сайта на „СПАРК“.

 

5.30.   Масаж, започнал със закъснение по независещи от центъра причини, следва да приключи в рамките на предвиденото за съответния масаж време и график.

 

5.31.   Задължително е ползването на чехли или джапанки в помещението.

 

ЧАСТ VI . ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

6.1.    С юридическия факт на ползване на услуга, предлагана от Спортния център, посетител приема настоящия Правилник и потвърждава, че доброволно е предоставил своите лични данни. Посетителят дава изричното си съгласие Спортния център да съхранява, обработва и използва личните му данни, включително, като ги предава на трети лица – подизпълнители, като се съгласява и оторизира Спортния център да предоставя информация или лични данни за посетителя на негови адвокати, счетоводители, одитори и други външни консултанти и лица, работещи за Спортния център, когато това е необходимо във връзка с дейността на Спортния център, както и за запазване и/или защита на правата, имуществото или личната безопасност на Спортния център или на неговите посетители и др.

 

6.2.    В случай че клиент има възражения относно изпълнението на дадена услуга, той може да подаде писмено възражение до управителя на Спортния център, който разглежда възражението и уведомява клиента в 7 - дневен срок от депозирането му. Решението на управителя е окончателно.

 

6.3.    В рамките на установеното в този ПРАВИЛНИК, Спортният център има право да променя едностранно ценоразписа, за което уведомява клиентите посредством съобщение в Спортния център, както и чрез публикуването на промените на интернет страницата на центъра.

 

6.4.    Центърът запазва правото си да допълва тези правила по всяко време, без да предупреждава индивидуално клиентите.